HİZMETLERİMİZ

 • DENETİM HİZMETLERİ

  Şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurum ve kurullarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespit etmek için bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak denetlenmesi ve raporlanması  ile kullanılan muhasebe politikalarının ve şirket yönetimi tarafından yapılan önemli tahminlerin incelenmesini bağımsız denetim olarak ifade edebiliriz.   

  Şirketimiz, şirketlerin Kamu Gözetimi ve Muhasebe Denetimi Standartları Kurumu - (KGK), Sermaye Piyasası Kurulu – (SPK), yetkileri dahilinde zorunlu ve özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktadır.


  Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Verdiğimiz Hizmetlerimiz :

  Yeni Türk Ticaret Kanunu 397 ve 398. madde kapsamında denetime tabi olacak şirketlerin Kamu Gözetimi ve Muhasebe Denetimi Standartları tarafından yayımlanan tebliğler uyarınca bağımsız denetim hizmetlerini vermekteyiz.  

  Sermaye Piyasası Mevzuatı  Kapsamında Verdiğimiz Hizmetlerimiz :

  1. Sermaye Piyasası Kanunu’ na tabi hisse senetleri İMKB’ de işlem gören halka açık şirketler, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları  ve diğer sermaye piyasası kurumlarının Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğler uyarınca  bağımsız denetimi,
  2. Sermaye Piyasası Kanunu’ na tabi hisse senetleri İMKB’ de işlem görmeyen halka açık şirketler ve yatırım fonlarının  Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğler uyarınca  bağımsız denetimi,
  3.  Hisse senetleri halka arz edecek aile şirketlerinin mali tablolarının bağımsız denetimi,
  4. Devir, birleşme ve bölünme halinde verilen özel denetim hizmetleri,

  Diğer Verdiğimiz Hizmetlerimiz :

  1. Uygunluk Denetimi

  İşletmelerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli yöntem ve kurallara, ilgili mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi hizmetidir.

  1.  Finansal Tablo Hazırlama Hizmeti

  Finansal bilgilerin elde edilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesi ile Mali tabloların hazırlanması hizmetidir.

Copyright © 2014 CPA Bağımsız Denetim - Tüm Hakları Saklıdır. Ana Sayfa SSS Yasal Uyarı
Designed & Created by Creamum